Cookies

Poznámky k používání cookies

Poznámky k používání cookies a pro vyhodnocování uživatelských dat a používání analytických nástrojů

Používáme soubory cookie a podobné softwarové nástroje, jako je například HTML5 Storage nebo místní sdílené objekty (Local Shared Objects), (společně „Cookies“), abychom rozpoznali Vaše uživatelské preference a obzvláště oblíbené oblasti našich webových stránek. Tyto informace pak využijeme ke zdokonalení designu webových stránek, čímž ještě více zvýšíme jejich uživatelský komfort. Pro tytéž účely používáme analytické nástroje Adobe Analytics a Google Analytics; zde lze také použít soubory cookie.

1. Funkce a použití cookies

a. Cookies jsou malé soubory, které ve vašem PC, notebooku nebo mobilním zařízení ukládá webová stránka, kterou prohlížíte. Můžeme z toho poznat např., zda mezi vaším koncovým zařízením a našimi stránkami již došlo ke spojení, nebo který jazyk nebo jiná nastavení preferujete. Soubory cookie mohou obsahovat i osobní údaje.

b. Používáte-li naše webové stránky, vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookies.

Naše webové stránky si můžete prohlížet i bez souhlasu s používáním souborů cookies. Tj. můžete jejich používání odmítnout a cookies také kdykoliv smazat tak, že zvolíte odpovídající nastavení na vašem koncovém zařízení. To se provádí takto:

i. Většina prohlížecích programů je implicitně nastavena tak, že cookies akceptujete automaticky. Toto implicitní nastavení změníte tak, že ve svém prohlížeči aktivujete nastavení *neakceptovat cookies*.

ii. Cookies, které se do vašeho počítače už dostaly, můžete kdykoliv vymazat. Podrobnosti o nastavení této funkce najdete v návodu k vašemu prohlížeči anebo v pokynech výrobce koncového zařízení.

iii. Informace k deaktivaci Local Shared Objects najdete pod následujícím odkazem:

Informace k deaktivaci Local Shared Objects

iv. Stejně jako používání souborů cookie je i jejich odmítnutí nebo smazání vázáno na použité zařízení a také na použitý prohlížeč. Proto musíte soubory cookie odmítnout nebo smazat pro každé Vaše zařízení a při použití více prohlížečů i pro každý prohlížeč samostatně.

c. Pokud se rozhodnete nepoužívat soubory cookie, nemusí být k dispozici všechny funkce našich webových stránek nebo budou jednotlivé funkce k dispozici jen omezeně.

d. Soubory cookie dělíme do následujících kategorií:

i. Nezbytně nutné cookies (typ 1)
Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby webové stránky a jejich funkce správně pracovaly. Bez těchto cookies bychom Vám nemohli poskytovat služby jako např. konfigurátor vozidla.

ii. Funkční cookies (typ 2)
Tyto cookies usnadňují ovládání a vylepšují funkce webových stránek . Ve funkčních cookies ukládáme např. Vaše jazyková nastavení.

iii. Výkonové cookies (typ 3)
Tyto cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem naše webové stránky používáte. To nám pomáhá poznat, které části naší internetové nabídky jsou obzvlášť populární, a tím zlepšit naši nabídku pro Vás. Další související informace najdete i v oddílu „Vyhodnocování uživatelských dat“.

iv. Cookies třetích subjektů (typ 4)
Tyto cookies určují třetí strany, např. sociální sítě jako Facebook, Twitter a Google+, jejichž obsah můžete integrovat prostřednictvím „sociálních pluginů“, které poskytují naše webové stránky. Podrobnější informace o použití a funkci sociálních pluginů naleznete v odstavci 4 našich Zásad ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Název cookie

Popis

Typ cookie

_it

_pr

Při přihlášení do „MeinMercedes“ budou v tomto cookie uloženy údaje profilu uživatele v zakódované formě pro získání přihlašovacího statusu.

Typ 1

_slt (soft login token)

Tento cookie ukládá nechoulostivé údaje uživatelského profilu za účelem personalizace webové stránky v nepřihlášeném stavu.

Typ 1

_st(login token)

Tento cookie ukládá nechoulostivé údaje uživatelského profilu za účelem personalizace webové stránky v přihlášeném stavu.

Typ 1

cccidealer

Tento cookie ukládá partnera Mercedes-Benz zvoleného v rámci vyžádání nabídky. Při budoucích žádostech je tento kontakt předvolen.

Typ 1

dealer

Tento cookie ukládá preferovaný kontakt na prodejce uložený v uživatelském profilu „MeinMercedes“.

Typ 1

pgid

sid

Tyto cookies přiřadí Vašemu zařízení po dobu Vaší návštěvy anonymní ID (Session ID) za účelem zobrazení personalizovaného obsahu (např. naposledy prohlížené produkty).

Typ 1

storedVehicles

_

V našem hledání nového nebo ojetého vozidla máte možnost uložit zajímavé nabídky do upomínkového seznamu. V tomto souboru jsou ukládány údaje spojené s nabídkou.

Typ 1

JSESSIONID

Tento cookie je používán externím serverem, který poskytuje mapová data. Ukládá „Session ID“, které spojuje více spolu souvisejících dotazů na server a přiřazuje jim relaci.

Typ 1, typ 4

cookiePolicy

Tento cookie indikuje, že jste souhlasili s použitím cookies na našem webu. Je nastaven automaticky po zavření vyskakovacího okna s informacemi o použití cookies.

Typ 2

ARPT

Abychom každému uživateli zajistili bezproblémové využívání internetových stránek Mercedes-Benz, používáme k rozdělení zatížení více serverů. Tento cookie ukládá přiřazení uživatele k jednomu z těchto serverů.

Typ 2

lastCCBmCode

sr_ccci

sr_ccci_model

Tyto cookies obsahují informace o tom, který model osobního vozidla Mercedes-Benz uživatel konfiguroval naposledy. Tato data jsou zobrazena na informační stránce příslušného modelu a umožňují pokračovat v konfiguraci později.

Typ 2

model

Tento cookie ukládá model vozidla, který jste si prohlíželi naposledy. Při Vaší následující návštěvě Vás můžeme v souladu s Vašimi zájmy odkázat na obsahy týkající se příslušného modelu.

Typ 2

ShopStartLinkOutlet*

Tento cookie definuje cílovou stránku, které je možné dosáhnout prostřednictvím odkazu „Start“.

Typ 2

sr_voc

sr_voc_model

Tyto cookies obsahují informace o tom, který model dodávkového vozidla Mercedes-Benz uživatel konfiguroval naposledy. Tato data jsou zobrazena na informační stránce příslušného modelu a umožňují pokračovat v konfiguraci později.

Typ 2

unit

Naše webová stránka obsahuje informace o všech produktech a službách společnosti Mercedes-Benz. Tento cookie ukládá druhy vozidel, které jste naposledy navštívili. Pomocí těchto informací Vás můžeme při další návštěvě bezprostředně přesměrovat na stranu s produkty, které Vás zajímají.

Typ 2

_lgin

lastUrl

s_*

s_cc

s_cpc

s_evar_34

s_evar_35

s_fid

s_getval_2

s_ria

s_sq

s_sq

s_sv_sid

s_vi

s_invisit

s_nr

s_vnum aam_uuid

Tyto cookies ukládají informace o tom, jak návštěvníci užívají naše webové stránky, a pomáhají nám tak naše webové stránky neustále příslušným způsobem vyvíjet.

Typ 3

HighBandwidth

$ms_externalFlash

Tyto cookies obsahují informace o tom, jaká verze Adobe Flash Player je instalována na koncovém zařízení a jaká šířka pásma je k dispozici. Můžeme tak nabídnout multimediální obsahy v souladu s Vašimi individuálními systémovými předpoklady a zabránit dlouhotrvajícímu stahování.

Typ 3

psyma_participation

Ke zlepšení naší webové stránky provádíme pravidelně online dotazování o kvalitě našich stránek a naší nabídce informací. Tento cookie ukazuje, zda uživatel pozvánku k anketě přijal, nebo odmítl.

Typ 3

s_cc

Tento cookie ukazuje, že jsou ve Vašem prohlížeči aktivovány cookies.

Typ 3

session

Tento cookie zabraňuje opakovanému zobrazování uvítací sekvence na naší úvodní stránce.

Typ 3

s_campaign

s_var_1

Uloží parametr csref z kampaně, aby se zabránilo dvojitému počítání - po dobu návštěvy webové stránky

Typ 3

omniture_optout

Tyto cookie ukládají informace o tom, zda je přípustné, aby se analyzovalo chování návštěvníka.

Typ 4

Název cookie

Popis

Typ cookie

bookmark_[MD5]

V tomto cookie jsou ukládány vyvolané stránky, zvolená ojetá a nová vozidla, jakož i partneři Mercedes-Benz, aby je bylo možné obnovit při další návštěvě této stránky.

Typ 1

cmdp_lang

Tyto cookies ukládají uživatelem zvolenou kombinaci jazyka a země za účelem zobrazení webové stránky ve správném jazyce.

Typ 1

cmdp_name

cmdp_dealer

cmdp_address

meinhaendler

haendler[OUTLET_ID]

Tyto cookies ukládají adresu, jméno a interní identifikační číslo uživatelem zvoleného prodejce.

Typ 1

cmdp_redirect

Tento cookie ukládá trvale volbu země „USA“, abyste byli při opakovaném vyvolání přímo přesměrováni na americké webové stránky.

Typ 1

FITSID

Tento cookie identifikuje uživatele anonymní formou. Obsahuje informace o osobních nastaveních na webové stránce (jazyk, kritéria hledání, konfigurovaný model atd.) a ukládá určité interakční procesy za účelem zajištění flexibilního přechodu mezi jednotlivými stránkami.

Typ 1

mbot_cc_[CARCODE]

Tyto cookies obsahují informace o tom, který model osobního vozidla Mercedes-Benz uživatel konfiguroval naposledy. Tato data jsou zobrazena na informační stránce příslušného modelu a umožňují pokračovat v konfiguraci později.

Typ 1

cmdp_category

mbp_category

mbt_category

Naše webová stránka obsahuje informace o všech produktech a službách společnosti Mercedes-Benz. Tento cookie ukládá druhy vozidel, které jste naposledy navštívili. Pomocí těchto informací Vás můžeme při další návštěvě bezprostředně přesměrovat na stranu s produkty, které Vás zajímají.

Typ 1

comparetool

Aby bylo možné vysvětlit funkci srovnávání v našem konfigurátoru vozidla, je při prvním použití zobrazen tooltip s nápovědou. Tento cookie zabraňuje opakovanému zobrazení tooltipu s nápovědou.

Typ 2

cookiePolicy

Tento cookie indikuje, že jste souhlasili s použitím cookies na našem webu. Je nastaven automaticky po zavření vyskakovacího okna s informacemi o použití cookies.

Typ 2

mbp_ncs_pkw

mbp_ncs_vans

mbp_ncs_trans

mbp_ucs_pkw

mbp_ucs_vans

mbp_ucs_trans

Při hledání vozidla na našich stránkách můžete vozidla uložit, abyste je mohli následně znovu vyvolat. V těchto cookies jsou ukládány příslušné informace pro následné vyvolání.

Typ 1

searchcookie

Tento cookie ukládá poslední hledaný dotaz, aby při následném vyvolání masky hledání byly zobrazeny naposledy hledané pojmy.

Typ 2

facdd

facdl

facdo

facdone

facdp

facps

Tyto cookies ukládají informace o vlastnostech a funkcích použitého koncového zařízení pro optimální zobrazení webové stránky Mercedes-Benz.

Typ 2

Vyhodnocování uživatelských dat; používání analytických nástrojů

a. Chtěli bychom obsahy našich webových stránek cíleně přizpůsobit Vašim zájmům a tím zlepšit naši nabídku pro Vás. Abychom rozpoznali uživatelské preference a obzvláště oblíbené oblasti webových stránek, používáme následující analytický(é) nástroj(e): Google Analytics, Adobe Analytics.

b. Při použití těchto analytických nástrojů lze data přenášet na servery umístěné v USA a zpracovávat je tam. Přitom prosím vezměte na vědomí následující: V USA z pohledu Evropské unie neexistuje "přiměřená úroveň ochrany" pro zpracování osobních údajů v souladu s normami EU. Tato úroveň ochrany však může být pro jednotlivé společnosti nahrazena certifikací podle takzvaného „Štítu EU-USA na ochranu soukromí“.

c. Pokud nechcete, abychom shromažďovali a vyhodnocovali informace o vaší návštěvě na našich webových stránkách pomocí uvedených analytických nástrojů, můžete to do budoucna kdykoliv odmítnout („Opt-Out“).

Vaše odmítnutí implementujeme nastavením souboru cookie opt-out ve vašem prohlížeči. Tento soubor cookie slouží výhradně k identifikaci vaší námitky. Mějte prosím na paměti, že cookie opt-out je z technických důvodů funkční pouze v prohlížeči, v němž byl nastaven. Pokud cookies vymažete nebo použijete jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést znovu.

d. Níže najdete informace o poskytovatelích analytických nástrojů, které používáme, a příslušnou možnost Opt-Out:

i. Google Inc. („Google“):

Google je certifikován podle Štítu EU-USA na ochranu soukromí.

Můžete zabránit přenosu svých dat a jejich shromažďování a zpracování společností Google. O tom Google informuje na následujícím odkazu:

Google Analytics Opt-out

ii. Adobe Systems Inc. (“Adobe“)

Adobe je certifikován podle Štítu EU-USA na ochranu soukromí.

Chcete-li odmítnout vyhodnocování prostřednictvím produktu Adobe Analytics, můžete přejít na tento odkaz:

Adobe Analytics opt-outMercedes-Benz Homepage