Cookies

Společnost Daimler používá cookies a podobné technologie, např. HTML5 Storage nebo Local Shared Objects (dále souborně označované jako „cookies“), aby mohla sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet své webové stránky. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webových stránek.

Cookies jsou malé soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Mohou být využity ke zjišťování, zda mezi vaším koncovým zařízením a našimi stránkami již došlo ke vzájemné komunikaci. Identifikuje se pouze cookie ve vašem koncovém zařízení. Osobní údaje lze poté ukládat v cookies, pokud jste s tím vyjádřili souhlas nebo pokud je to technicky nezbytné, např. má-li být umožněno chráněné přihlášení.

Používáte-li naše webové stránky, souhlasíte s používáním a ukládáním cookies ve vašem koncovém zařízení. Naše webové stránky si můžete prohlížet samozřejmě i bez cookies. Většina prohlížecích programů akceptuje cookies automaticky. Ukládání cookies na vašem počítači můžete zabránit tak, že v nastaveních vašeho prohlížeče zvolíte *neakceptovat cookies*. Cookies, které se do vašeho počítače už dostaly, můžete kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce najdete v návodu k vašemu prohlížeči anebo v pokynech výrobce koncového zařízení. Další informace k deaktivaci Local Shared Objects najdete pod následujícím odkazem:

Informace k deaktivaci Local Shared Objects

Pokud ale nebudete akceptovat cookies, může to vést k omezení funkcí našich nabídek.

Cookies dělíme do následujících kategorií:

Nezbytně nutné cookies (typ 1)
Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby webové stránky a jejich funkce řádně pracovaly. Bez těchto cookies nemohou být poskytovány služby jako např. konfigurátor vozidla.

Funkční cookies (typ 2)
Tyto cookies umožňují vylepšování komfortu a účinnosti webových stránek a zpřístupňují nejrůznější funkce. Ve funkčních cookies lze například uložit jazyková nastavení.

Výkonové cookies (typ 3)
Tyto cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem webové stránky používáte. Výkonové cookies nám například pomáhají při identifikaci zvlášť populárních sekcí naší internetové nabídky. Tak můžeme obsahy našich internetových stránek cíleně přizpůsobit vašim potřebám a tím zlepšit naši nabídku. Informace, které jsou těmito cookies shromažďovány, nemají povahu osobních údajů. Další informace ke shromažďování a vyhodnocování informací získáte v oddílu „Vyhodnocování uživatelských dat“.

Cookies třetích subjektů (typ 4)
Tyto cookies jsou ukládané třetími subjekty, např. sociálními sítěmi. Používají se především k tomu, aby byl do našich stránek integrován obsah sociálních médií, např. sociální pluginy. Informace o tom, jak používáme sociální pluginy, najdete v oddílu „Sociální pluginy“ Soukromého prohlášení.

Ochrana osobních údajů

Název cookie

Popis

Typ cookie

_it

_pr

Při přihlášení do „MeinMercedes“ budou v tomto cookie uloženy údaje profilu uživatele v zakódované formě pro získání přihlašovacího statusu.

Typ 1

_slt (soft login token)

Tento cookie ukládá nechoulostivé údaje uživatelského profilu za účelem personalizace webové stránky v nepřihlášeném stavu.

Typ 1

_st(login token)

Tento cookie ukládá nechoulostivé údaje uživatelského profilu za účelem personalizace webové stránky v přihlášeném stavu.

Typ 1

cccidealer

Tento cookie ukládá partnera Mercedes-Benz zvoleného v rámci vyžádání nabídky. Při budoucích žádostech je tento kontakt předvolen.

Typ 1

dealer

Tento cookie ukládá preferovaný kontakt na prodejce uložený v uživatelském profilu „MeinMercedes“.

Typ 1

pgid

sid

Tyto cookies přiřadí Vašemu zařízení po dobu Vaší návštěvy anonymní ID (Session ID) za účelem zobrazení personalizovaného obsahu (např. naposledy prohlížené produkty).

Typ 1

storedVehicles

_

V našem hledání nového nebo ojetého vozidla máte možnost uložit zajímavé nabídky do upomínkového seznamu. V tomto souboru jsou ukládány údaje spojené s nabídkou.

Typ 1

JSESSIONID

Tento cookie je používán externím serverem, který poskytuje mapová data. Ukládá „Session ID“, které spojuje více spolu souvisejících dotazů na server a přiřazuje jim relaci.

Typ 1, typ 4

cookiePolicy

Tento cookie indikuje, že jste souhlasili s použitím cookies na našem webu. Je nastaven automaticky po zavření vyskakovacího okna s informacemi o použití cookies.

Typ 2

ARPT

Abychom každému uživateli zajistili bezproblémové využívání internetových stránek Mercedes-Benz, používáme k rozdělení zatížení více serverů. Tento cookie ukládá přiřazení uživatele k jednomu z těchto serverů.

Typ 2

lastCCBmCode

sr_ccci

sr_ccci_model

Tyto cookies obsahují informace o tom, který model osobního vozidla Mercedes-Benz uživatel konfiguroval naposledy. Tato data jsou zobrazena na informační stránce příslušného modelu a umožňují pokračovat v konfiguraci později.

Typ 2

model

Tento cookie ukládá model vozidla, který jste si prohlíželi naposledy. Při Vaší následující návštěvě Vás můžeme v souladu s Vašimi zájmy odkázat na obsahy týkající se příslušného modelu.

Typ 2

ShopStartLinkOutlet*

Tento cookie definuje cílovou stránku, které je možné dosáhnout prostřednictvím odkazu „Start“.

Typ 2

sr_voc

sr_voc_model

Tyto cookies obsahují informace o tom, který model dodávkového vozidla Mercedes-Benz uživatel konfiguroval naposledy. Tato data jsou zobrazena na informační stránce příslušného modelu a umožňují pokračovat v konfiguraci později.

Typ 2

unit

Naše webová stránka obsahuje informace o všech produktech a službách společnosti Mercedes-Benz. Tento cookie ukládá druhy vozidel, které jste naposledy navštívili. Pomocí těchto informací Vás můžeme při další návštěvě bezprostředně přesměrovat na stranu s produkty, které Vás zajímají.

Typ 2

_lgin

lastUrl

s_*

s_cc

s_cpc

s_evar_34

s_evar_35

s_fid

s_getval_2

s_ria

s_sq

s_sq

s_sv_sid

s_vi

s_invisit

s_nr

s_vnum aam_uuid

Tyto cookies ukládají informace o tom, jak návštěvníci užívají naše webové stránky, a pomáhají nám tak naše webové stránky neustále příslušným způsobem vyvíjet.

Typ 3

HighBandwidth

$ms_externalFlash

Tyto cookies obsahují informace o tom, jaká verze Adobe Flash Player je instalována na koncovém zařízení a jaká šířka pásma je k dispozici. Můžeme tak nabídnout multimediální obsahy v souladu s Vašimi individuálními systémovými předpoklady a zabránit dlouhotrvajícímu stahování.

Typ 3

psyma_participation

Ke zlepšení naší webové stránky provádíme pravidelně online dotazování o kvalitě našich stránek a naší nabídce informací. Tento cookie ukazuje, zda uživatel pozvánku k anketě přijal, nebo odmítl.

Typ 3

s_cc

Tento cookie ukazuje, že jsou ve Vašem prohlížeči aktivovány cookies.

Typ 3

session

Tento cookie zabraňuje opakovanému zobrazování uvítací sekvence na naší úvodní stránce.

Typ 3

s_campaign

s_var_1

Uloží parametr csref z kampaně, aby se zabránilo dvojitému počítání - po dobu návštěvy webové stránky

Typ 3

omniture_optout

Tyto cookie ukládají informace o tom, zda je přípustné, aby se analyzovalo chování návštěvníka.

Typ 4

Název cookie

Popis

Typ cookie

bookmark_[MD5]

V tomto cookie jsou ukládány vyvolané stránky, zvolená ojetá a nová vozidla, jakož i partneři Mercedes-Benz, aby je bylo možné obnovit při další návštěvě této stránky.

Typ 1

cmdp_lang

Tyto cookies ukládají uživatelem zvolenou kombinaci jazyka a země za účelem zobrazení webové stránky ve správném jazyce.

Typ 1

cmdp_name

cmdp_dealer

cmdp_address

meinhaendler

haendler[OUTLET_ID]

Tyto cookies ukládají adresu, jméno a interní identifikační číslo uživatelem zvoleného prodejce.

Typ 1

cmdp_redirect

Tento cookie ukládá trvale volbu země „USA“, abyste byli při opakovaném vyvolání přímo přesměrováni na americké webové stránky.

Typ 1

FITSID

Tento cookie identifikuje uživatele anonymní formou. Obsahuje informace o osobních nastaveních na webové stránce (jazyk, kritéria hledání, konfigurovaný model atd.) a ukládá určité interakční procesy za účelem zajištění flexibilního přechodu mezi jednotlivými stránkami.

Typ 1

mbot_cc_[CARCODE]

Tyto cookies obsahují informace o tom, který model osobního vozidla Mercedes-Benz uživatel konfiguroval naposledy. Tato data jsou zobrazena na informační stránce příslušného modelu a umožňují pokračovat v konfiguraci později.

Typ 1

cmdp_category

mbp_category

mbt_category

Naše webová stránka obsahuje informace o všech produktech a službách společnosti Mercedes-Benz. Tento cookie ukládá druhy vozidel, které jste naposledy navštívili. Pomocí těchto informací Vás můžeme při další návštěvě bezprostředně přesměrovat na stranu s produkty, které Vás zajímají.

Typ 1

comparetool

Aby bylo možné vysvětlit funkci srovnávání v našem konfigurátoru vozidla, je při prvním použití zobrazen tooltip s nápovědou. Tento cookie zabraňuje opakovanému zobrazení tooltipu s nápovědou.

Typ 2

cookiePolicy

Tento cookie indikuje, že jste souhlasili s použitím cookies na našem webu. Je nastaven automaticky po zavření vyskakovacího okna s informacemi o použití cookies.

Typ 2

mbp_ncs_pkw

mbp_ncs_vans

mbp_ncs_trans

mbp_ucs_pkw

mbp_ucs_vans

mbp_ucs_trans

Při hledání vozidla na našich stránkách můžete vozidla uložit, abyste je mohli následně znovu vyvolat. V těchto cookies jsou ukládány příslušné informace pro následné vyvolání.

Typ 1

searchcookie

Tento cookie ukládá poslední hledaný dotaz, aby při následném vyvolání masky hledání byly zobrazeny naposledy hledané pojmy.

Typ 2

facdd

facdl

facdo

facdone

facdp

facps

Tyto cookies ukládají informace o vlastnostech a funkcích použitého koncového zařízení pro optimální zobrazení webové stránky Mercedes-Benz.

Typ 2

Vyhodnocování uživatelských dat

Používáme cookies k tomu, abychom mohli identifikovat preference návštěvníků a zejména populární sekce naší internetové nabídky. Tak můžeme obsahy našich internetových stránek cíleně přizpůsobit vašim potřebám a tím zlepšit naši nabídku.
Ke statistickému zpracování dat používá Daimler produkty Adobe.
Pokud nechcete, aby společnost Daimler shromažďovala a vyhodnocovala informace o vaší návštěvě, můžete proti takovému postupu kdykoliv vyslovit námitku (opt-out).
K technické realizaci této námitky bude ve vašem prohlížeči uloženo cookie opt-out. Toto cookie slouží výhradně k identifikaci vaší námitky. Mějte prosím na paměti, že cookie opt-out může být z technických důvodů použito pouze pro prohlížeč, z něhož bylo spuštěno. Pokud cookies vymažete nebo používáte jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést opakovaně.

Klikněte zde pro spuštění cookie opt-out.Mercedes-Benz Homepage